ZAMÓW OPINIE

tutajNasz serwis może podjąć szeroko rozumianą współpracę, która opierała by się na określonych poniżej prostych zasadach.

Współpraca polega na: zleceniu wykonywania dowolnego badania i stworzeniu w jego oparciu niezależnej opinii. Zlecenie wykonania badania polega na dostarczeniu nam możliwości do jego przeprowadzenia.

Przykładowo chodzi o przysłanie jednostki danego produktu lub zaproszeniu nas do sprawdzenia danej usługi czy miejsca, abyśmy mogli je opiniować i opisać w artykule.

W razie gdy nasza opinia wymaga zaktualizowania lub ponownego sprawdzenia należy się z nami skontaktować.

Po wykonaniu ponownego sprawdzenia aktualizujemy opublikowane wyniki w serwisie – zależy nam przede wszystkim na wysokiej jakości – dlatego stosujemy zasady.

Zasady jakimi się kierujemy:

  • Zlecenie wykonania badania jest całkowicie bezpłatne
  • Opinia jaką wystawimy po badaniach jest przed publikacją pokazywana zleceniodawcy. Zleceniodawca może opinię zatwierdzić co skutkuje jej opublikowaniem lub odrzucić  – czyli brak jej publikacji.
  • Na stronie opinii istnieje możliwość publikowania kto był zleceniodawcą, są to dane wskazane przez zleceniodawcę ( np. Nazwa, Adres, Strona) dobrowolnie.
  • Jednostka produktu jaka jest nam przekazywana musi być spisana do ewentualnych strat. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia podczas testów mimo, że robi to zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi produktu.
  • Badanych produktów nie odsyłamy bez wcześniejszego ustalenia ze zleceniodawcą, który pokryje koszty transportu.
  • Zaproszenie do opiniowania usługi lub miejsca musi być wykonane drogą oficjalną i zleceniodawca pokrywa koszty przeprowadzanego badania (nocleg, obiad itp – rzeczy jaka podlega sprawdzeniu) są one ustalane wspólnie przed rozpoczęciem testów.
  • Zleceniodawca może zlecić ponownie wykonanie testów bądź wskazać jego dodatkowe aspekty do sprawdzenia.

Zapraszany do współpracy !